Nieuw initiatief moet drempel verlagen

SEKSUEEL MISBRUIK

MAG NIET ONBESTRAFT BLIJVEN

Milco Lambrecht

Seksueel misbruik. Een onderwerp dat de laatste jaren eindelijk bespreekbaar is geworden. Schaamte en de veronderstelling dat men voor leugenaar of fantast zal worden uitgemaakt hielden de diepe beerput angstvallig gesloten.
Maar het tij is aan het keren. Langzaam begint het besef in alle lagen van de bevolking door te dringen dat deze ernstige misdaden niet onbestraft mogen blijven. Steeds meer slachtoffers durven naar buiten te treden omdat het geloof er nu is dat er daadwerkelijk iets met hun vreselijke ervaring wordt gedaan. Ervaringen die vaak jaren, soms decennia, als een loden last om de schouders is meegedragen. Vaak tot wanhoop toe. Ook in de vechtsporten is dit onderwerp de laatste jaren steeds meer aan de orde. Komt dit onderwerp ook, of zelfs ‘juist’ voor in de sector die zich beroept op de Budo-etiquette waarin fatsoen en discipline hoog in het vaandel staan?

Hans Loeffen, de bekende hoofdofficial van de WFCA is samen met Kyokushin- karateka Gerard Gordeau de initiatief-nemer van #notinmydojo, een platform waarin NOC*NSF, enkele gerenommeerde advocaten en de Vechtsportautoriteit zich sterk maken om slachtoffers bij te staan. Want ja, ook in het kickboksen en aanverwante vechtsporten gebeuren zaken die aan de kaak gesteld moeten worden. Hans Loeffen en Gerard Gordeau zijn geworteld in de vechtsportwereld en zagen tot hun verbijstering toestanden die niet onder het tapijt geveegd mogen worden. Iets dat tot voor kort de gewoonste zaak van de wereld bleek.

Weerzinwekkend

Het misdadige vergrijp is natuurlijk al erg genoeg, maar de juridische jungle waarin de slachtoffers vervolgens belanden als men de moed heeft opgebracht om aangifte te doen is soms weerzinwekkend. Het onderwerp is zo be-laden dat men (lees: instanties, getuigen) vaak de vingers er niet aan wil branden. Men kijkt de andere kant uit of bagatelliseert de zaak. De slachtoffers, die vaak jaren een innerlijke strijd hebben moeten voeren om er mee naar buiten te komen, voelen zich in de steek gelaten en juist daar moeten wij vanaf. #notinmydojo wil juist stimuleren dat slachtoffers aangifte doen omdat het wel degelijk zin heeft tegenwoordig.

Gemeente schiedam

Nu er een sterk front gevormd wordt waarin boven- genoemde partijen de handen ineen hebben geslagen kan er een vuist worden gemaakt naar gemeentes, waar vecht-sportleraren actief zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Want hoe kan het mogelijk zijn dat een, voor seksueel misbruik van een 13-jarig meisje, ver-oordeelde karateleraar in Schiedam nog steeds lesgeeft aan kinderen in een accommodatie van de gemeente? Terwijl de gemeente nota bene op de hoogte is van deze definitieve veroordeling? Het moet toch niet gekker worden?

Klokkenluiders

Waarom worden de klokkenluiders in deze zaken door justitie als misdadigers gezien terwijl zij maar één doel hebben en dat is het voorkomen van herhaling en het waarschuwen van mogelijke slachtoffers. Natuurlijk, het privacybelang is een groot goed in Nederland maar hoort het maatschappelijk belang niet te prevaleren in dit soort zaken indien gemeentes voor de gemakkelijke wegkijk- weg kiest?

Aarzeling is begrijpelijk

De veroordeling van de karateleraar heeft aangetoond dat aangifte doen daadwerkelijk zin heeft en dat is nu juist waar het initiatief #notinmydojo voor staat. Ook in de kickbokswereld, waarin de gezagsverhouding tussen leraar en leerling erg groot is, zijn er gevallen van seksueel misbruik bekend. De aanname is dat het aantal misstanden vele malen groter is dan bekend. Maar wie durft er aangifte te doen tegen zijn kickboksleraar? De man die zoveel gezag uitstraalt en een grote reputatie in de regio heeft? De aarze- ling is begrijpelijk maar de gedachte dat deze persoon jouw leven heeft verwoest moet toch overheersen. Deze misdadigers, want dat zijn het, mogen niet vrolijk doorgaan met hun leven waarin zijn mogelijk meerdere slachtoffers maken.

Vertrouwenspersoon

Het initiatief van Loeffen en Gordeau begint gestaag gestalte te krijgen. De partijen die bijeen zijn gebracht hebben de mogelijkheid om deuren te openen die anders gesloten zouden blijven. Het is nu zaak om de slachtoffers wegwijs te maken naar een vertrouwenspersoon die ver-volgstappen kan nemen en een groot deel van de zorg van de slachtoffers kan wegnemen. Ook moeten de gedrags-protocollen voor vechtsportleraren duidelijk onder de aan- dacht worden gebracht. Want het is niet normaal dat een leraar zich alleen met een leerling in een kleedkamer bevindt en dat een minderjarige meegaat op trainings-kamp in het buitenland en bij de leraar op de kamer slaapt. Zijn privélessen aan minderjarigen in een afgesloten ruimte zonder zicht door anderen wel wenselijk? Hoeveel kickboksertjes lopen er rond met ‘een steen in de maag’ dat het gevolg is van een nare ervaring met hun leraar of medeleerling?

Politierechter

Op 5 juli j.l. moest Hans Loeffen zich voor de politierechter verantwoorden voor zijn uitlatingen (lees: waarschuwingen) ten opzichte van de veroordeelde Schiedamse Karate- leraar. De betreffende Karate-leraar had de brutaliteit gehad om aangifte tegen Loeffen te doen wegens smaad-schrift dat valt onder het artikel 261 met het opschrift belediging van het tweede boek van het Wetboek van Straf- recht. De rechter was in deze resoluut. Loeffen werd op alle punten vrij gesproken. Het algemeen belang ging voor het privébelang van de Karate-leraar. Door de gegenereerde publiciteit zullen ouders nu extra gewaarschuwd zijn om hun kinderen daar te laten trainen. Hans Loeffen heeft een belangrijke overwinning behaald. Nu is de gemeente Schiedam aan de beurt. Wegkijken is laf! «

Product toegevoegd aan uw winkelmand