Is een borg-systeem de enige oplossing?

AFZEGGINGEN: WAT ZIJN AFSPRAKEN

NOG WAARD IN DE KICKBOKS WERELD?

Milco Lambrecht

Iedereen in het kickbokswereldje is er wel eens mee geconfronteerd.
En iedereen spreekt er schande van. ‘Er moet wat gebeuren!’, ‘
Dit kan toch zo niet langer!’, ‘Schorsen die gasten!’, het zijn allemaal veelgehoorde kreten maar in werkelijkheid gebeurt er niets.
De afmeldingen rijzen de pan uit en ondermijnen de gala’s, de kurk waar het kickboksen op drijft. Het vertrouwen daalt en de sport raakt langzaam
in een neerwaartse spiraal. Supporters blijven tot het laatste moment onzeker of hun favoriet wel vecht en promotors worden opgezadeld met bakken stress om ter elfder uren de matchmaking nog met alle middelen dicht te krijgen.
Is het kickboksen op deze manier nog serieus te nemen?

Hoofdrolspelers

Je denkt alles goed geregeld te hebben. Stressvolle zaken als een vergunning, accommodatie, licht- en geluid, be-veiliging en al wat er meer komt kijken bij het organiseren van een vechtsportgala. Maar al deze tijdrovende zaken vormen een bijzaak in het programma van de avond. Het publiek koopt een kaartje voor de matchmaking en niet voor de prachtige lampen in de zaal of het keurige pak van de beveiliger. De vechters zijn de sterren van het gala en voor die sterren, of sterren in wording, duikt men in de porte- monnee. Men komt voor hun favoriete vechter. De nacht- merrie van iedere promotor is dat hij niet kan waarmaken wat hij belooft. Vaak pontificaal uitgedragen op een mooie poster, of gepromoot via social media.
De afspraken die met de hoofdrolspelers zijn gemaakt blijken in de praktijk zo broos als glas.

Communicatie

Natuurlijk is kickboksen een harde en blessuregevoelige sport. Daarover hoeft geen discussie te worden gevoerd. Tijdens een training kan men zich zodanig blesseren dat het deelnemen aan een wedstrijd onverantwoord is. Ook kunnen er zaken voorkomen in de privacy-sfeer waardoor een vechter noodgedwongen moet afzeggen. Ziekte en overlijden (familielid) zijn uiteraard zeer legitieme redenen om direct de promotor in kennis te stellen van het gebeuren. En daar begint de schoen al te wringen.
De communicatie naar de promotor loopt vaak over schijven. De trainers zijn een belangrijke factor in deze en vaak speelt een manager ook nog een rol.

Vervanging

Er wordt vaak onderschat wat voor gevolgen aan een afmelding kleven. Een promotor heeft met veel zorg, vaak in samenwerking met de matchmaker, een programma in elkaar gedraaid. Op zich al een flinke klus om een even-wichtige ‘line-up’ te maken op basis van vaak onvolledige aangeleverde gegevens van trainers. Of dit bewust gebeurt laat ik even in het midden. Ook een mooi opinieartikel waardig overigens. Maar naarmate de tijd vordert naar een gala en de afzeggingen binnenkomen wordt het steeds moeilijker om vervanging te regelen. edereen wil zich goed voorbereiden op een gevecht en daar is tijd voor nodig. Tegenwoordig zijn vechters niet meer continu ‘vechtklaar’, zoals dat heet, maar gaat men pas in training als er een partij in het vooruitzicht is.

Zwak, ziek en misselijk

Daarom is het voor een promotor een drama als de afmel-dingen pas in de week voor het gala binnenkomen, of moet ik zeggen binnenstromen? Hoe is het toch mogelijk dat daags voor een evenement zoveel vechters ziek, zwak en misselijk zijn? En de één na de ander van zijn scooter valt? En sommigen doodleuk melden dat ze kilo’s te zwaar zijn en daarom maar afmelden? Het is geen uitzondering meer helaas. Het is bijna regel geworden! Trainers en vechters beseffen zich niet goed hoe zij de promotor daarmee onder grote druk (stress) zetten. De tegenstander heeft zich voor- bereid en zijn best gedaan om zoveel mogelijk kaartjes te verkopen en dan komt het bericht: ‘jouw tegenstander heeft zich zojuist afgemeld!’.

Vertrouwen neemt af

Binnen het kickboksen schijnt dit langzaam normaal te worden. Zonder blikken of blozen melden trainers vechters af die weken, zo niet maanden van te voren zijn opgegeven. Nonchalant melden zij daags voor het gala dat zij hun vechter al weken niet hebben gezien (!?) en daarom maar afmelden. Het wordt helaas steeds gekker en ook match- makers gaan nu in die gekte mee. Om maar een matchmaking te kunnen presenteren worden soms wel 40 tot 50 partijen (of zelfs meer!) gematcht. Er vallen er toch wel 10 af is het ingecalculeerde risico. Dat er vervolgens veel teleur- gestelde vechters zijn, boze ouders hun kaartje willen inleveren en chaotische taferelen ontstaan neemt men op de koop toe. Het vertrouwen bij de bezoekers neemt af.

Borg

Welke oplossingen zijn nou denkbaar? Contracten? Helaas is dat qua tijd ondoenlijk en in de praktijk niet haal-baar. Laat staan dat het innen van een boeteclausule te veel kosten met zich meebrengt. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat de opgegeven deelnemers een borg betalen. Bij nieuwelingen en C vechters bijvoorbeeld 1 50,-. Bij B- en A gevechten hoger. Deze borg blijft bij de promotor of matchmaker en wordt terugbetaald indien men aanwezig is. Ook wordt de borg terugbetaald als er een geldige reden voor de afzegging is. Een doktersverklaring bijvoorbeeld. Maar indien er sprake is van een vage of onduidelijke reden is de vechter zijn borg kwijt. Dat geld kan de promotor of matchmaker dan gebruiken om op het laatste moment een vechter te regelen tegen een vergoeding om de partij te
redden. Niet onredelijk lijkt mij. «

Product toegevoegd aan uw winkelmand